Zespół Zarządzający

Paula Plucińska

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu, business development, procesach doradztwa strategicznego, organizowania procesów finansowania dłużnego, transakcjach kapitałowych, transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie we współpracy zarówno z wiodącymi polskimi i zagranicznymi podmiotami działającymi na rynku polskim. Od kilkunastu lat zasiada w zarządach spółek kapitałowo powiązanych z Grupą EVIP jak i w spółkach celowych na co dzień zarządzając działalnością operacyjną tych podmiotów.

Wykształcenie wyższe w dziedzinie biznesu i finansów zdobywała na George Washington University w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Filip Pluciński

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w procesach doradztwa strategicznego, organizowania procesów finansowania dłużnego, transakcjach kapitałowych, transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich finansowaniu oraz projektach nieruchomościowych i deweloperskich. Zdobywał doświadczenie konsultingowe / doradcze współpracując projektowo z firmami międzynarodowymi, z podmiotami Skarbu Państwa, z przedsiębiorstwami polskimi oraz pracując w międzynarodowym banku inwestycyjnym.

Odgrywał kluczową rolę w finalizacji jednej z największych transakcji nieruchomościowych w Polsce, pełniąc funkcję członka zarządu spółki będącej współwłaścicielem terenów po sprywatyzowanej Stoczni Gdańskiej.

Wykształcenie wyższe w dziedzinie biznesu i finansów zdobywał na European Business School London w Londynie oraz Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey w Guadalajarze w Meksyku.

Adam Świtalski

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie biznesowe i managerskie, pracując w strukturach międzynarodowych firm globalnych, europejskich i polskich w tym jako Partner w 2 kancelariach prawnych i gospodarczych. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii Grupy OT Logistics. Pracował dla polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Jako audytor i doradca strategiczny związany z Ernst & Young, MDDP i ITSG nadzorował wiele projektów doradczych, finansowych, prawnych i IT dla firm energetycznych, banków i spółek Skarbu Państwa. Koordynował projekt emisji obligacji na GPW. Pracował z sukcesem na rzecz klienta, w procesie prywatyzacji portów gdańskich.

W ramach działalności kancelaryjnej zoptymalizował podatkowo kilkaset tysięcy m2 powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych i przemysłowych na terenie całej Polski. Aktywnie działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Uzyskał wykształcenie wyższe z tytułem Inżyniera Politechniki Łódzkiej, posiada również wykształcenie w dziedzinie biznesu i finansów zdobytw w Chambéry Business School we Francji.

Adam Pietkiewicz

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych dla instytucji finansowych. Jego międzynarodowe doświadczenie zdobyte w pracy dla Klientów z ponad 20 krajów, skupia się na wsparciu w zakresie doradztwa strategicznego, definicji docelowych modeli biznesowych oraz operacyjnych ze szczególnym nastawieniem na rozwiązania cyfrowe. Dodatkowo Adam zajmuje się wsparciem w zakresie transakcjach fuzji i przejęć. Doświadczenie zdobywał pracując w międzynarodowych bankach, w tym Citibank, BNP Paribas oraz pracując w konsultingu dla firmy Deloitte.

Wykształcenie w dziedzinie biznesu i finansów, a także metod ilościowych zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.