Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w transakcjach fuzji, przejęć i sprzedaży firm jak i zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz w pozyskiwaniu finansowania dla firm na różne cele strategiczne z indywidualnie dopasowaną inżynierią finansową. Od kilku lat działamy na rynku nieruchomościowym, gdzie poprzez spółki celowe, kreujemy i realizujemy na własny rachunek projekty deweloperskie.

W ramach fuzji, akwizycji oraz sprzedaży pakietów akcji nasi specjaliści zajmują się identyfikacją partnerów dla transakcji, zbudowaniem jej struktury przy uwzględnieniu aspektów finansowych, zarządczych, prawnych i podatkowych oraz pełną obsługą, w tym prowadzeniem negocjacji w imieniu Klienta. Dysponujemy unikalnymi doświadczeniami w zakresie procesów reorganizacyjnych, przekształceń własnościowych, a także takich technik jak wykupy menedżerskie (MBO/MBI) oraz wykupy wspomagane zabezpieczeniami na nabywanym majątku (LBO/LBI).

Ewa Plucińska

Założycielka i Honorowy Prezes Grupy Firm Doradczych EVIP

Historia Firmy

1985

Ewa Plucińska – znany prawnik i jedna z pierwszych w Polsce kobiet biznesu zakłada firmę EVIP, która staje się podwalinami dla rozwoju wielkiego biznesu w Polsce. Firma rozpoczyna z rozmachem działalność gospodarczą, w zakresie usług prawnych, administracyjnych oraz finansowo-analitycznych. Z pomocą firmy EVIP tworzone były pierwsze w Polsce spółki z udziałem kapitału zagranicznego wśród nich: Armatura Olesno z kapitałem niemieckim, Stocznia Jachtowa w Szczecinie z kapitałem szwedzkim, firma PUMA z kapitałem izraelskim, firma La Panthera z udziałem kapitału austriackiego i dziesiątki innych.

1990

Z inicjatywy Ewy Plucińskiej zostaje utworzona spółka EVIP International Sp. z o.o., której zakres działalności zostaje ukierunkowany na profesjonalne doradztwo strategiczne dla firm. Jednym z większych wydarzeń rynkowych tego okresu w Polsce było wprowadzanie, początkowo przez firmę EVIP a następnie kontynuowane przez spółkę EVIP International Sp. z o.o., wielu międzynarodowych inwestorów na rynek Polski, wśród nich koncerny The Coca-Cola Company i Shell.

1991

Naturalną konsekwencją rozwoju spółki było utworzenie przez Ewę Plucińską holdingu siedmiu wyspecjalizowanych firm doradczych tworzących Grupę Firm Doradczych EVIP, powiązanych ze sobą kapitałowo i operacyjnie. Zarządzana i kontrolowana kapitałowo przez Ewę Plucińską Grupa, obsługiwana była przez Kancelarię Prawną Plucińska i Wspólnicy sp. komandytowa. W okresie transformacji gospodarki polskiej Grupa Firm Doradczych EVIP stała się największą w kraju, polską firmą doradczą, pracującą na rzecz największych procesów prywatyzacyjnych w Polsce, w tym: Polskie Huty Stali, Stocznia Gdańska S.A., Cefarm Warszawa S.A., Huta Oława S.A., Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” S.A., WSK – PZL Rzeszów S.A.(dla Pratt & Wittney) i inne. Grupa Firm Doradczych EVIP wprowadzała na giełdę papierów wartościowych Softbank S.A., Kopex S.A., Kęty S.A., Mostostal Siedlce S.A., Hutę Oława S.A. i inne.

1998

Jedna ze spółek Grupy, pod nazwą EVIP Progress S.A., stała się aktywnym współinwestorem, przy zakupie Stoczni Gdańskiej będącej w stanie upadłości. Spółka EVIP Progress S.A. do roku 2006, była wraz z funduszami rządu amerykańskiego współwłaścicielem wydzielonej ze Stoczni Gdańskiej spółki developerskiej Synergia 99, czego wynikiem jest realizacja jednego z największych w Polsce projektów developerskich: Młode Miasto Gdańsk www.mlodemiasto.pl.

2006

Dynamiczne zmiany rynku polskiego, wynikające z dostosowania się Polski do wymogów Unii Europejskiej i postępujący proces globalizacji wymuszają na właścicielce Grupy wprowadzenie drastycznych zmian zarządczych w strukturze kapitałowej Grupy. Ewa Plucińska podejmuje świadomą decyzję o reorganizacji Grupy Firm Doradczych EVIP i ograniczeniu jej zasobów oraz produktów do 3 firm, występujących nadal pod parasolem Grupy, ale nie związanych ze sobą kapitałowo. Zarządy firm zostają wzmocnione przez Paulę i Filipa Plucińskich, drugie pokolenie, wykształcone w obszarze nowoczesnej strategii biznesu w USA i Wielkiej Brytanii.

2007

Aktualnie Grupa Firm Doradczych EVIP pracuje na rzecz przedsiębiorstw średniej wielkości. Spółka EVIP Centrum Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem strategicznym dla firm oraz organizacją ich finansowania, jak również wprowadzaniem firm na giełdę. Jej głównymi produktami są transakcje kapitałowe obejmujące kupno i sprzedaż firm, a także kupno i sprzedaż pakietów akcji/udziałów, zorganizowanych części przedsiębiorstw, wydzielonych linii biznesowych. Firmy z Grupy zajmują się fuzjami i przejęciami, procesami due diligence, pozyskiwaniem kapitałów, a także wyceną: majątku firm, wartości marek, know how oraz goodwill.

2018

EVIP Centrum Sp. z o.o. rozpoczyna prowadzenie projektów deweloperskich na własny rachunek. Pierwszym własnym projektem rozpoczętym poprzez spółkę celową Polish Mountain Resort Szklarska Sp. z o.o. Sp. Kom. powiązaną kapitałowo jest projekt budowy obiektu hotelowego ze SPA w Szklarskiej Porębie pod międzynarodową marką Hôtels & Préférence.

2019

EVIP Centrum staje się współwłaścicielem spółki celowej Your Home Konstancin Sp. z o.o. poprzez, którą realizowany jest projekt deweloperski zakładający budowę nowoczesnego Centrum Seniora w miejscowości Habdzin k/Konstancina Jeziornej.

Powstaje deweloperska marka Realvest stworzona przez EVIP dla spółek celowych pod projekty nieruchomościowe i deweloperskie. Pierwszą spółką noszącą tą markę to powołana w 2019 roku spółka Realvest Piaseczno Sp. z o.o.

2020

Powołanie spółki Realvest Głogowska Sp. z o.o. pod realizację projektu budowy mieszkań akademickich w sercu Poznania.

Powołanie spółki EVIP Centrum Sp. z o.o. Realvest Konstancin Sp. Kom. dla projektu wybudowania ekskluzywnego osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie bliźniaczej w Konstancinie-Jeziornej.

Zaufali Nam