Usługi

Na bazie długoletnich doświadczeń, kompetencji i nowoczesnych metodologii EVIP oferuje oryginalne rozwiązania w zakresie transakcji kapitałowych, doradztwa strategicznego i finansów dostosowane do potrzeb firm, korporacji, grup kapitałowych i innych organizacji gospodarczych. Doradzamy podmiotom na różnych etapach rozwoju, zarówno w fazie rozwoju organicznego jak i na etapie wzrostu poprzez konsolidacje i przejęcia. Grupa EVIP jest pierwszą polską organizacją doradczą, która działa nieprzerwanie od ponad 35 lat. Jesteśmy prekursorem w tworzeniu nowoczesnych standardów i profesjonalnego konsultingu w Polsce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych, pozyskiwaniu finansowania, doradztwie strategicznym i transakcyjnym.

Transakcje Kapitałowe

Zajmujemy się identyfikacją spółek

mogących być przedmiotem inwestycji i opracowujemy optymalne struktury transakcji przy uwzględnieniu aspektów finansowych, zarządczych, prawnych i podatkowych. Specjalizujemy się w doradztwie finansowym w tym w przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć oraz wykupów menedżerskich. Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę podczas transakcji fuzji/przejęcia, w tym prowadzenie negocjacji. Ponadto zajmujemy się tworzeniem joint – ventures i aliansów strategicznych.

W ramach transakcji kapitałowych oferujemy nasze usługi w przeprowadzaniu badań due diligence oraz wykonujemy wyceny przedsiębiorstw jak i aktywów, których celem jest wnikliwe przeanalizowanie planowanych inwestycyji pod kątem ułożenia najkorzystniejszej dla inwestora struktury transakcji oraz wyznaczenie ceny. Identyfikujemy inwestorów finansowych i strategicznych, przygotowujemy memoranda informacyjny, prezentacje inwestycyjne, biznes plany oraz modele finansowe.

Pozyskiwanie Finansowania

Oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla projektów inwestycyjnych zarówno od inwestorów strategicznych i finansowych jak i z innych źródeł, w tym:

 • określamy optymalną pod względem kosztów i ryzyka strukturę źródeł finansowania
 • wspomagamy Klientów w procesie negocjacji i/lub renegocjacji umów z instytucjami finansowymi
 • wyszukujemy oraz wprowadzamy do Spółek inwestorów strategicznych i finansowych
 • organizujemy emisję dłużnych papierów wartościowych we współpracy z wybranym biurem maklerskim.

Każdy projekt jest indywidualnie budowany pod konkretnego Klienta, jego potrzeby i możliwości.

Doradztwo Strategiczne

Nasi konsultanci doradzają Klientom w określaniu kierunków strategicznych, budowie modeli operacyjnych,

optymalizacji działalności biznesowej a także w transformacji cyfrowej. Nasze doświadczenie zostało zbudowane pracując na wielu projektach w Polsce oraz za granicą. Specjalizujemy się tak w projektach dotyczących pojedynczych produktów / procesów, jaki i szerszych projektach transformacyjnych dotyczących całych instytucji. Pracujemy głównie dla branży finansowej, jednakże nie ograniczamy się do niej. W ramach doradztwa strategicznego zajmujemy się:

 • budowaniem nowych strategii biznesowych
 • optymalizacją modeli biznesowych
 • budową docelowych modeli operacyjnych organizacji
 • monetyzacją oferowanych rozwiązań biznesowych
 • wsparciem w zarządzaniu portfelem produktów
 • organizacją Biura Projektów (PMO)
 • transformacją cyfrową

Transakcje Nieruchomościowe

EVIP od kilku lat kreuje nowe projekty deweloperskie zarówno na własny rachunek jak i dla Klientów,

w tym w szczególności międzynarodowych spółek deweloperskich działających na polskim rynku. W ramach usług dla Klientów zewnętrznych EVIP pozyskuje grunty inwestycyjne na terenie Polski jak i przygotowane projekty gotowe do rozpoczęcia inwestycji. Zajmujemy się również pozyskiwaniem finansowania dla projektów deweloperskich naszych Klientów zlokalizowanych zarówno na terenie Polski jak i poza granicami kraju.

Prowadzimy również projekty deweloperskie na własny rachunek poprzez spółki celowe. Stworzyliśmy dwie nowe marki związane z rynkiem deweloperskim w tym Polish Mountain Resort pod projekty związane z budowaniem obiektów hotelowych i resortowych na terenie Polski oraz markę Realvest dla projektów mieszkaniowych, biurowych i komercyjnych. Na dzień dzisiejszy prowadzimy kilka inwestycji.