Transakcje Kapitałowe

 
Zajmujemy się identyfikacją spółek mogących być przedmiotem inwestycji i opracowujemy optymalne struktury transakcji przy uwzględnieniu aspektów finansowych, zarządczych, prawnych i podatkowych. W ramach transakcji kapitałowych przeprowadzamy badania due diligence, których celem jest wnikliwe przeanalizowanie celów inwestycyjnych pod kątem ułożenia najkorzystniejszej dla inwestora struktury transakcji oraz wyznaczenie ceny.


Fuzje i przejęcia M&A


Wykupy menedżerskie MBO/MBI


Wykupy menedżerskie LBO/LBI