Pozyskiwanie Finansowania

Oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu finansowania projektów inwestycyjnych, w tym:

  • Określamy optymalną pod względem kosztów i ryzyka strukturę źródeł finansowania
  • Wspomagamy Klientów w procesie negocjacji i/lub renegocjacji umów z instytucjami finansowymi
  • Wyszukuje oraz wprowadzamy do Spółek inwestorów strategicznych i finansowych
  • We współpracy z wybranym biurem maklerskim organizujemy emisję dłużnych papierów wartościowych


Finansowanie
Bankowe


Inwestorzy
strategiczni


Mezzanine
Financing


Emisja
Obligacji