Historia

budujemy ją już 25 lat

Historia

1985

Ewa Plucińska – znany prawnik i jedna z pierwszych w Polsce kobiet biznesu zakłada firmę EVIP, która staje się podwalinami dla rozwoju wielkiego biznesu w Polsce. Firma rozpoczyna z rozmachem działalność gospodarczą, w zakresie usług prawnych, administracyjnych oraz finansowo-analitycznych. Z pomocą firmy EVIP tworzone były pierwsze w Polsce spółki z udziałem kapitału zagranicznego wśród nich: Armatura Olesno z kapitałem niemieckim, Stocznia Jachtowa w Szczecinie z kapitałem szwedzkim, firma PUMA z kapitałem izraelskim, firma La Panthera z udziałem kapitału austriackiego i dziesiątki innych.

1990

Z inicjatywy Ewy Plucinskiej zostaje utworzona spółka EVIP International Sp. z o.o., której zakres działalności zostaje ukierunkowany na profesjonalne doradztwo strategiczne dla firm. Jednym z większych wydarzeń rynkowych tego okresu w Polsce było wprowadzanie, początkowo przez firmę EVIP, a następnie kontynuowane przez spółkę EVIP International Sp. z o.o. wielu międzynarodowych inwestorów, wśród nich koncerny The Coca-Cola Company i Shell.

1991

Naturalną konsekwencją rozwoju spółki było utworzenie przez Ewę Plucińską holdingu siedmiu wyspecjalizowanych firm doradczych tworzących Grupę Firm Doradczych EVIP, powiązanych ze sobą kapitałowo i operacyjnie. Zarządzana i kontrolowana kapitałowo przez Ewę Plucińską Grupa, obsługiwana była przez Kancelarię Prawną Plucińska i Wspólnicy sp. komandytowa.

W okresie transformacji gospodarki polskiej Grupa Firm Doradczych EVIP stała się największą w kraju, polską firmą doradczą, pracującą na rzecz największych procesów prywatyzacyjnych w Polsce, w tym: Polskie Huty Stali, Stocznia Gdańska S.A., Cefarm Warszawa S.A., Huta Oława S.A., Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” S.A., WSK – PZL Rzeszów S.A.(dla Pratt & Wittney) inne.

Grupa Firm Doradczych EVIP wprowadzała na giełdę papierów wartościowych Softbank, Kopex, Kęty, S.A., Mostostal Siedlce, Hutę Oława i inne.

1998

Jedna ze spółek Grupy, pod nazwą EVIP Progress S.A., stała się aktywnym współinwestorem, przy zakupie Stoczni Gdańskiej będącej w stanie upadłości. Spółka EVIP Progress S.A. do roku 2006, była wraz z funduszami rządu amerykańskiego współwłaścicielem wydzielonej ze Stoczni Gdańskiej spółki developerskiej Synergia 99, której wynikiem jest realizacja największego obecnie projektu developerskiego Młode Miasto Gdańsk www.mlodemiasto.pl.

2006

Dynamiczne zmiany rynku polskiego, wynikające z dostosowania się Polski do wymogów Unii Europejskiej, postępujący proces globalizacji wymuszają na właścicielce Grupy wprowadzenia drastycznych zmian zarządczych w strukturze kapitałowej Grupy. Ewa Plucińska podejmuje świadomą decyzję o reorganizacji Grupy Firm Doradczych EVIP i ograniczeniu jej zasobów oraz produktów do 3 firm, występujących nadal pod parasolem Grupy, ale nie związanych ze sobą kapitałowo. Zarządy firm zostają wzmocnione przez Paulę i Filipa Plucińskich, drugie pokolenie, wykształcone w obszarze nowoczesnej strategii biznesu w USA i Wielkiej Brytanii.

2007

Aktualnie Grupa Firm Doradczych EVIP pracuje na rzecz przedsiębiorstw średniej wielkości. Spółka EVIP Centrum Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem strategicznym dla firm oraz organizacją ich finansowania, jak również wprowadzaniem firm na giełdę. Jej głównymi produktami są transakcje kapitałowe obejmujące kupno i sprzedaż firm, a także kupno i sprzedaż pakietów akcji/udziałów, zorganizowanych części przedsiębiorstw, wydzielonych linii biznesowych. Firmy z Grupy zajmują się fuzjami i przejęciami, procesami due diligence, pozyskiwaniem kapitałów m .in. poprzez proces wejścia firm na giełdę, czy poprzez pozyskiwanie finansowań z funduszy unijnych, a także wyceną: majątku firm, wartości marek, know how oraz goodwill.

Ewa Plucińska Założycielka i Honorowy Prezes Grupy Firm Doradczych EVIP