Doradztwo Transakcyjne

 
Zajmujemy się identyfikacją spółek mogących być przedmiotem inwestycji i opracowujemy optymalne struktury transakcji przy uwzględnieniu aspektów finansowych, zarządczych, prawnych i podatkowych. W ramach transakcji kapitałowych przeprowadzamy badania due diligence, których celem jest wnikliwe przeanalizowanie celów inwestycyjnych pod kątem ułożenia najkorzystniejszej dla inwestora struktury transakcji oraz wyznaczenie ceny.


Memoranda informacyjne


Due Diligence


Wyceny i modelowanie finansowe