Doradztwo Strategiczne

Doradzamy w tworzeniu silnej marki, która stanowi zabezpieczenie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa oraz utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku. W ramach doradztwa strategicznego zajmujemy się:

  • Analizą otoczenia konkurencyjnego
  • Analizą ryzyka finansowego i biznesowego
  • Analizą potencjału strategicznego
  • Tworzeniem długoterminowych strategii wzrostu wartości Spółki


Strategie rozwoju


Kompleksowa restrukturyzacja


Biznes plany oraz stuida wykonalości


Przekształcenia strukturalne